Toiminnot paikallisviranomaisten

Toiminnot: Tuotetaan Gunung Muller – Schwaner -alueen taustatutkimus ja kartoitus maankäytön suunnittelun ja hankkeen seurannan pohjaksi. Tuetaan paikallisyhteisöjen, paikallisviranomaisten ja hakkuukonsessiofirmojen yhteistyötä. Tuetaan yhteisöjen elinkeinotoimintaa ja vaikutetaan suojelutoimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Translations of the phrase PRESENCE AND ACTIVITIES from english to finnish and examples of the use of 'PRESENCE AND ACTIVITIES' in a sentence with their translations: Considering the weight of their presence and activities , las as sub-national actors... Translations of the phrase DIFFERENT BUSINESS ACTIVITIES from english to finnish and examples of the use of 'DIFFERENT BUSINESS ACTIVITIES' in a sentence with their translations: ...expected cash flows generated from different business activities is under constant scrutiny. Tämä koskee niin yksityistä kuin julkista sektoria, joten esimerkiksi paikallisviranomaisten, palveluyritysten ja rahoituslaitosten on tarkasteltava myös muita kuin toimipaikkakohtaisia näkökohtia. ... Toiminnan ohjauksessa määritetään ja suunnitellaan toiminnot, jotka liittyvät ympäristöpolitiikan, -päämäärien ja -tavoitteiden ... Paikallisviranomaisten osallistuminen kustannuksiin varmistaa projektin tarpeellisuuden ja kustannusten kohtuullisuuden paikalliseen hintatasoon nähden. – Erityisesti ensiapukoulutus, englannin kielen kurssit, jalkapalloleirit ja erilaiset lasten- sekä nuorten tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja. Tuemme SEMCON-kirkon toimintaa Nigeriassa sekä taloudellisesti että esirukouksin. Econia Oy Econia Ltd Peltotie 20, 28400 Ulvila puh. 02 6305 300, fax. 02 6305 320 econia(at)econia.com Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kaikki puolustusvoimien joukot osallistuvat osaltaan paikallispuolustuksen toimeenpanoon. Jotta yhteiskunnan toiminnot voidaan turvata koko valtakunnan alueella, on joukkojen toimittava saumattomasti yhteen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa on merkittävä osa paikallispuolustuksen suunnitteluja ja toimintaa. Yleiskokouksen tukijat määritetään voittoa tavoittelemattomiksi organisaatioiksi (paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhdistyksiä, verkostoja, paikallisia ja alueellisia energiavirastoja), joilla on valmiuksia tukea kaupunginjohtajien yleiskokousta sekä mobilisoida ja tukea sen jäseniä ja/tai paikallisia viranomaisia kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi. strateginen yhteistyö alue- tai paikallisviranomaisten kanssa. ... Toiminnot, joissa yksi tai useampi lyhyt (yhteensä enintään kahden kuukauden pituinen) konkreettisen liikkuvuuden jakso yhdistetään virtuaalisen liikkuvuuden jaksoon (jossa konkreettisen liikkuvuuden aikana saavutettuja oppimistuloksia täydennetään tai laajennetaan ...

CIMIC-toimintaa Libanonissa - Maavoimat